Menu Zavřeno

DIGITÁLNÍ LED TECHNOLOGIE

Výhody této technologie jsou výrazné především u barevných tiskáren, kde umožňují nasadit od začátku jednoprůchodovou tiskovou technologii, která vede k vysokým rychlostem a kvalitě barevného tisku.

 

PRINCIP LED – Light Emitting Diode:

 • Zdroj světla, řízený procesorem tiskárny, svítí na světlocitlivý válec a vytváří na něm kladně nabitý náboj který působí podobně jako magnet
 • Válec se otáčí a v blízkosti zásobníku toneru přitahuje tonerové částice na místa, kde svítilo světlo
 • Válec se pak otáčí v blízkosti papíru, na který se přenese toner, a tak se vytvoří obraz, který je nakonec zapečený na papír v zapékací jednotce

VÝHODY:

 • Menší kompaktnější rozměry technologie umožňují výrobu menších tiskáren
 • Menší velikost tiskového bodu vede k ostřejšímu a čitelnějšímu tištěnému textu
 • Přesnější zdroj světla vede k lepší kvalitě tištěné grafiky
 • Technologie je schopná pracovat rychleji, což vede k rychlejšímu tisku při vyšším rozlišení
 • Jednoduchá technologie bez pohyblivých částí vede k značné robustnosti a spolehlivosti

Lepší obrazová kvalita  díky přesnějšímu osvitu válce 

 • Digitální LED zdroj světla je tvořený tisícovkami polovodičových svítivých diod, které svítí přímo přes koncentrické čočky na povrch válce
 • Pole svítivých diod pokrývá celou délku válce, čímž se eliminuje jakákoliv možnost výskytu paralaxové nebo časové chyby

                                                                

Mimořádná spolehlivost

 • Tiskový mechanismus nemá žádné pohyblivé části, a proto je přirozeně spolehlivější
 • Technologie umožňuje dosáhnout vyšší rychlosti tisku při vyšších rozlišeních ve srovnání s tradičním laserovým tiskovým mechanismem

OPTIMALIZUJTE VÁŠ
TISKOVÝ PARK