Menu Zavřeno

LASEROVÁ TECHNOLOGIE TISKU

Laserové tiskárny jsou vyhledávány tam, kde jsou stanoveny vysoké nároky  na kvalitu a ostrost tisku při vyšší rychlosti a nižší ceně za jednu vytištěnou stránku.

PRINCIP technologie:

 • Laser vysílá laserový paprsek, který je vychylován soustavou zrcadel na rotující válec
 • V místech, kam tento paprsek na válec dopadne, dojde k vybití statického náboje, na který byl povrch válce předem nabit
 • Rotující válec dále prochází kolem kazety s barvícím práškem (tonerem), který je vlivem statické elektřiny přitažen k nabitým místům na povrchu válce
 • Papír, který vstoupí do tiskárny ze vstupního podavače, je nejdříve nabit statickou elektřinou na potenciál opačný, než jsou nabitá místa na válci
 • V okamžiku, kdy tento papír prochází kolem válce, dojde k přitažení toneru z nabitých míst válce na papír
 • Toner je do papíru tepelně zafixován a celý papír je na závěr zbaven elektrostatického náboje a umístěn na výstupní zásobník

VÝHODY:

 • Vhodné pro větší objem tisku
 • Vysoká rychlost a kvalita tisku
 • Nízké provozní náklady
 • Nízká hlučnost tiskáren
 • Stálost vytištěných dokumentů

OPTIMALIZUJTE VÁŠ
TISKOVÝ PARK