Menu Zavřeno

Prodej

Zákazníkům poskytujeme přímý prodej tiskových zařízení nebo např. i prodej v kombinaci s uzavřením Servisní smlouvy, kde následně zákazník po dobu platnosti servisní smlouvy hradí pouze náklady za uskutečněný a vytištěný počet stránek. Tato tzv. platba za stránku, je cena pevná po celou dobu platnosti servisní smlouvy a obsahuje v sobě již veškeré provozní a servisní náklady. V takovém případě je tiskové zařízení napojeno na náš Helpdesk, kterému Vaše multifunkční zařízení předává automaticky všechny své požadavky a zaznamenává počty vytištěných kopií.

OPTIMALIZUJTE VÁŠ
TISKOVÝ PARK