Menu Zavřeno

ScanFlow Redact

ScanFlow Redact je komplexní řešení umožňující anonymizaci a vytěžování metadat z dokumentů pocházejících z libovolného zdroje (skenování, emailová příloha, obrazový soubor). Jejich konverzi do formátu prohledávatelného PDF/A a export přímo do Registru smluv, příp. Spisové služby nebo libovolné datové schránky.

Přičemž anonymizace je proces začerňování neboli redigování citlivých informací, které by neměli být veřejně dostupné či zveřejňované.

Systém dále zahrnuje potvrzení o zveřejnění v registru, a to prostřednictvím emailu nebo zprávou do datové schránky. Řešení je možné rozšířit o konektory do libovolného počtu datových schránek jednotlivých subjektů, což uvítají především velké organizace, obce či celky, které zaštiťují správu více subjektům.

Automatické vytěžování dat formou jednoduchého klikání na text v dokumentu eliminuje nutnost uživatelů přepisovat informace (např. smluvní strany, číslo a datum uzavření smlouvy, celkovou částku plnění) do systémů, formulářů nebo registrů, pro které se daný dokument připravuje.

Anonymizace umožní trvalé odstranění důvěrných informací, jako jsou např. osobní údaje fyzických osob, čísla bankovních účtů, obchodní tajemství nebo smluvní ceny.

 

NÁHLED NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU

VÝHODY

 • Vysoce efektivní proces anonymizace zahrnující automatické nahrání do registru smluv.
 • Rychlé začerňování celých slov jediným kliknutím nebo označováním odstavců či libovolných bloků.
 • Rychlé a snadné získávání informací z dokumentu bez nutnosti přepisování.
 • Libovolný počet konektorů do datových schránek odesílatele.
 • Při použití více datových schránek si subjekty vzájemně nevidí do smluv.
 • Neomezený počet uživatelů v rámci jedné licence.
 • Automatické vkládání textové vrstvy do dokumentu (OCR).
 • Redigované informace se nedají v upraveném dokumentu nijak obnovit a následně zneužít.
 • Možnost zpětné úpravy zóny, která již byla označena k anonymizaci.
 • Náhled dokumentu před exportem.
 • Integrace s DMS a jinými systémy.
 • Zvýšení produktivity obsluhy díky úspoře času s pořizováním dat. 
 • Snížení možnosti vzniku chyb.
 • Snížení nákladů na tisk a skenování.
 • Zpracování všech základních typů dokumentů do formátu prohledávatelného PDF/A.
 • Možnost integrace na panel multifunkčního zařízení Konica Minolta.