Menu Zavřeno

ScanFlow Invoices

Zónový OCR modul Konica Minolta ScanFlow Invoices slouží pro polo-automatizované získávání textů (vytěžování dat) z naskenovaných dokumentů metodou OCR (Optical Character Recognition) a prostřednictvím učícího se algoritmu, který s přibývajícím počtem dokumentů zpřesňuje výsledky hledání jednotlivých údajů a učí se tak lépe znát vaše dokumenty.

Řešení může být integrováno s emailovou schránkou nebo na dotykový panel multifunkčního zařízení a umožní tak uživatelům při skenování vybrat, kam má být dokument odeslán, do jakého formátu má být předveden nebo zapsat informaci, kdo dokument skenoval.


POPIS

Aplikace umožňuje automatické vytěžování požadovaných údajů označením příslušného pole (Rubber Band OCR) bez nutnosti zadávání textu na klávesnici, jejich validaci (ověření) a uložení do požadovaného formátu nebo export do informačního systému.

Řešení je vhodné jak pro zpracování pevně strukturovaných formulářů, tak i pro zpracování faktur či jiných účetních dokladů.


POSTUP ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU

Po zaučení dokumentu při prvním skenování dochází u dalších dokumentů již k automatickému vytěžení všech textů na dokumentu. Z takto vytěžených údajů systém rozpozná, o jaký typ dokumentu jde (jedná se o tzv. šablonu dokumentu). Dle této šablony jsou vyhledány jednotlivé požadované údaje na dokumentu (např. číslo faktury, IČ dodavatele apod.) a jsou zobrazeny ve formě seznamu nalezených atributů. Uživatel může kdykoli kterýkoli údaj opravit nebo upřesnit. Po automatické kontrole a kontrole vytěžených údajů uživatelem dojde k uložení dokumentu do požadovaného formátu souboru nebo k exportu dat do informačního systému, ke kterému je KM ScanFlow připojeno.

VÝHODY

  • Minimalizace práce uživatele, poloautomatizované řešení.
  • Automatické vytěžení údajů, archivace dokumentu, založení záznamu v informačním systému.
  • Možnost zpracovávat libovolné typy dokumentů (Formuláře, faktury, objednávky, technické dokumenty, zápisy z porad, smlouvy a další).
  • Kontrola dat na vstupu. 
  • Minimalizace lidských chyb a překlepů a kontrola dokumentů, které vstupují do systému.
  • Plná kompatibilita s DMS Konica Minolta dokoniCASE.
  • Integrace s informačními systémy.