Menu Zavřeno

Dlouhodobý digitální archiv

 • Dlouhodobý digitální archiv Vám zabezpečí uchování dokumentů po neomezeně dlouhou dobu s jistotou právní účinnosti dokumentů.
 • Elektronická spisová služba  umožňující evidenci a distribuci příchozích a odchozích zásilek napříč všemi  komunikačními kanály
 • Dokumentový server pokrývající  celý životní cyklus dokumentu
 • Procesní server, který  flexibilně řídí průběh procesů organizací

 

ŘEŠENÍM PRO PRÁCI S DIGITÁLNÍMI DOKUMENTY JE DLOUHODOBÝ DIGITÁLNÍ ARCHIV

 • Detailní dodržení požadavků české i evropské legislativy
 • Udržení právní účinnosti dokumentů
 • Nezávislost dokumentů na archivu

 

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

 • Automatizovaná správa příchozích a odchozích zásilek
 • Správa datové schránky
 • Skartace podle zákona

 

PROCESNÍ WORKFLOW SERVER

 • Auditní stopa dokumentu
 • Řízení procesů a jejich optimalizace
 • Schvalování připojováním elektronického podpisu

Toto řešení nabízí dlouhodobou péči o dokumenty přesně podle specifikací ETSI vyžadovaných českou a evropskou legislativou, ať už jsou tyto dokumenty uloženy v Elektronickém archivu nebo v úložišti třetí strany. Nabízí také integraci archivačních funkcí a navazujících služeb do stávajících informačních systémů zákazníka.
Pokročilý systém pro řízení oběhu chytrých formulářů, které slouží jako „elektronická košilka“ pro nesení příloh v jakémkoliv formátu, pro správu formulářů, jejich publikování a pro sledování procesů. Za jeho pokročilými funkcemi je téměř 10 let vývoje a zkušenosti ze stovek nasazení v různých sektorech trhu.

 

 

DLOUHODOBÝ DIGITÁLNÍ ARCHIV

 • Jistota právní účinnosti dokumentů po neomezeně dlouhou dobu (LTV – Long Term Validation)
 • Průkazné před úřady v České republice a celé EU
 • Nezávislost dokumentů na elektronickém archivu (veškeré atributy potřebné pro ověření pravosti jsou připojeny přímo k dokumentu)
 • Opatřování popisnými daty, třídění, široké možnosti vyhledávání
 • Automatizované poskytování odkazů a dokumentů jiným systémům

 

SPISOVÁ SLUŽBA

 • Evidence a distribuce příchozích zásilek napříč všemi komunikačními kanály
 • Evidence odchozích zásilek, včetně doručenek napříč všemi kanály
 • Jednotné řízení neomezeného počtu podatelen /výpraven
 • Skartace podle zákona
 • Jistota dodržení všech požadavků zákona o archivnictví a spisové službě a navazující legislativy

 

DOKUMENTOVÝ SERVER

 • Pokrytí celého životního cyklu dokumentu
 • Řízený vznik dokumentu (digitalizační linka, přebírání dat z informačního systému apod.)
 • Distribuce dokumentu po organizaci
 • Sofistikované nástroje pro řízení oběhu (zastupování, termíny, dynamické workflow a další)
 • Podpora týmové práce (zpracování paralelní či v souslednosti)
 • Řízení průběhu procesů organizací
 • Automatizovaná výměna dat mezi dokumenty a informačními systémy
 • Centrální přehled o stavu všech případů
 • Jednotná evidence a správa elektronických procesů
 • Připravené nejčastější agendy (vydávání faktur, schvalování příchozích faktur, služební cesty, žádosti o nákupy apod.)

 

KLÍČOVÉ RYSY

Detailní dodržení legislativy, flexibilita a snadné ovládání

 • Intuitivní řešení, které nevyžaduje školení zaměstnanců
 • Připraveno na integraci s jakýmkoliv běžně používaným systémem
 • Velmi snadné provádění změn bez programování a bez zapojení dodavatele
 • Přístup z libovolného zařízení vybaveného internetovým prohlížečem
 • Zefektivnění práce bez složitých změnových projektů
 • Podpora elektronického podpisu a připojování časových razítek podle norem vyžadovaných zákonem