Menu Zavřeno

ABBY Recognition Server

ABBYY Recognition Server je robustním serverovým řešením, které umožňuje organizacím efektivní převod papírových dokumentů nebo jejich obrazů do prohledávatelných a opětovně použitelných elektronických souborů. Výkonná technologie podporuje skenování dokumentů, velmi přesné rozpoznání celého textu a vytěžování metadat, což umožňuje dodání dat, vhodných pro elektronické archivy, Enterprise Content Management systémy (podnikovou správu obsahu), vyhledávání a další. Škálovatelná architektura umožňuje vysoký objem zpracování, dovolující efektivní a centrálně řízené nasazení.

VLASTNOSTI

Vstup a skenování
ABBYY Recognition Server nabízí aplikaci pro přímé skenování do Recognition Serveru. Scanning Station (skenovací stanice) podporuje skenovací rozhraní TWAIN, WIA a ISIS a poskytuje nástroje pro vizuální řízení kvality dokumentů před rozpoznáním. Nástroje před rozpoznáním, dostupné na Scanning Station (skenovací stanici) zahrnují náhled dokumentu, vylepšení obrazu, definici typu dávek, ruční korekci a třídění pořadí stránek.

Integrace s MS SharePoint

Řešení umožňuje úpravy, vytváření textové vrstvy a konverzi přímo v knohovnách SharePointu a převést tak celý dosavadní archiv na plně full-textově prohledávatelný.

Rozpoznání a konverze PDF

  • Předzpracování obrazu: rozdělení dvojstránek (pro skeny knih), převod barev a šedí na černou a bílou, výmaz šumu pozadí a další
  • Typ tisku: výběr mezi normálním textem, znaky psacího stroje, znaky z rastrů bodů, OCR-A, OCR-B a MICR (E13b)
  • Jazyky: výběr z více než 190 jazyků, přesné zpracování i vícejazyčných dokumentů
  • Zvláštní písma: podpora gotického písma, švabachu a většiny jiných gotických písem, tištěných mezi léty 1700 a 1937 anglicky, německy, francouzsky, italsky a španělsky
  • Čárové kódy: rozpoznává nejpopulárnější jedno a dvourozměrné čárové kódy včetně 2D Aztec, Data Matrix a QR Code, bez ohledu na úhel nebo umístění na dokumentu
  • 3 různé režimy rychlostí zpracování: přesnost, rychlost a vyrovnaný režim

Přizpůsobení skriptováním
Využitím skriptování mohou uživatelé přizpůsobit interní zpracování, obsluhu výjimek a export dokumentů. Různé druhy skriptů lze použít k vytvoření flexibilnějších pravidel separace dokumentů, automatizovaného jednoduchého indexování, přidání funkcí dynamického a přizpůsobeného exportu a zjednodušení publikace výstupních dokumentů do vnějších systémů. Skripty mohou být použity také k obsluze výjimek pro řízení zpracování dokumentů, vyžadujících zvláštní pozornost.


Kontrola kvality a ověřování
Verification Stations (ověřovací stanice), které mohou být instalovány na více pracovních stanicích a řízeny prostřednictvím souběžných licencí, umožňují obsluze ruční kontrolu nebo ověření výsledků zpracování. Ověřovatelé mohou zkontrolovat rekonstruované rozložení (obrázků, textu, tabulek), upravit rozpoznaný text a zkontrolovat pravopis.


Separace a pojmenování dokumentů
Recognition Server může jako oddělovače dokumentů využívat prázdné stránky nebo čárové kódy. Je také možné vytvářet dokumenty s pevným počtem stránek a dokumenty v určité podsložce lze také sloučit do jediného dokumentu. Uživatelé mohou rovněž zvolit konvence automatického vytváření názvů dokumentů pomocí vlastností jako je datum, čas, určitý text a hodnoty čárových kódů. Pomocí řízení skriptováním mohou správci také vytvořit vlastní pravidla pro separaci dokumentů.


Klasifikace a indexování ukaž-a-klikni

  • Zápis indexů: obsluha zadává indexy ručně
  • Indexování „ukaž-a-klikni“: obsluha vybírá klíčová slova do indexů ukázáním a kliknutím v obraze dokumentu.
  • Indexování klíčovými frázemi: pro vytvoření osnovy vět, několika řádků nebo odstavců používá obsluha funkce „gumové pásky“.
  • Správci mohou automatické funkce indexování vytvářet a definovat také na základě struktury a obsahu dokumentu pomocí skriptů.