Menu Zavřeno

ABBY FlexiCapture

ABBYY FlexiCapture je inteligentní řešení pro vytěžování dat z dokumentů bez nutnosti ručního vyhledávání údajů a jejich přepisování nebo kopírování. Je určeno všem firmám a organizacím, které pracují s desítkami, stovkami až tisíci dokumenty denně a hledají řešení, jak zefektivnit procesy související se zpracováním dokumentů. Právě těm je ABBYY FlexiCapture určen – s jeho pomocí lze výrazně snížit dobu potřebnou ke zpracování dokumentů, významnou část zpracování plně zautomatizovat a získaný čas zaměstnanců využít jinak – lépe.

Požadavky, které ABBYY FlexiCapture řeší:

 • automatizované třídění dokumentů, jejich klasifikace, indexování a vytěžování dat ze všech typů dokumentů;
 • možnost rychlého nasazení a snadného použití;
 • škálovatelnost a optimalizovaný výkon;
 • flexibilní nástroje pro integraci a přizpůsobení;
 • plná kompatibilita s běžnými standardy.

 

PRINCIP AUTOMATIZOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ

 

TŘÍDĚNÍ A ROZPOZNÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

ABBYY FlexiCapture nabízí jak jednoduchou separaci, tak pokročilou klasifikaci dokumentů. Identifikuje typ dokumentu a skládá jedno- i vícestránkové dokumenty z dávky s využitím nejmodernějších technologií ABBYY, které umožňují samoučení, a díky tomu zvládá velmi přesně rozpoznávat:

 • vícestránkové dokumenty;
 • dokumenty s proměnným počtem stran;
 • dokumenty, které obsahují vícestránkové tabulky a seznamy;
 • dokumenty s obrazovými nebo textovými přílohami.

 

VYTĚŽOVÁNÍ DAT

Pomocí velmi kvalitního vícejazyčného rozpoznávání vytěžuje ABBYY FlexiCapture přesně data a text z polí, specifických pro každý typ dokumentu.

Technologie ABBYY FlexiCapture nabízí prakticky neomezené možnosti digitalizace dat a poskytuje i v nejsložitějších případech velmi přesné výsledky. Pro vytěžování dat používá ABBYY FlexiCapture tyto rozpoznávací technologie:

 • OCR pro rozpoznávání strojově psaného textu (podpora více než 180 jazyků včetně češtiny, slovenštiny);
 • OMR (rozpoznávání značek) pro široké spektrum zaškrtávacích políček a kontrolu přítomnosti podpisů;
 • ICR (Intelligent Character Recognition – inteligentní rozpoznávání znaků) pro rozpoznávání ručně psaného textu (podpora více než 110 jazyků včetně češtiny a slovenštiny);
 • rozpoznávání různých typů 1D a 2D kódů.

 

TYPY EDICÍ

 • Edice Standalone

Základní varianta určená malým a středním podnikům, kde se očekává, že se software bude používat na jednom místě/počítači. Výhodou je jednoduchá instalace, poskytující celou škálu možností vytěžování dat při importu dokumentů a exportu dat.

 • Edice Server

Ideální pro použití v kombinaci s multifunkčním zařízením, které klade požadavky na co nejvyšší automatizaci zpracování a vytěžování dokumentů. Edici Server lze škálovat a zrychlovat tak dobu zpracování.

 • Edice Distributed

Je určena pro velkoobjemové zpracování až miliónů dokumentů za den. Umožňuje oddělit fáze digitalizace dokumentů, pružně přidělovat úkoly i zdroje a nastavit postup tak, aby splňoval scénář požadovaného zpracování. Distribuovaná instalace dokonale splňuje požadavky velkých podniků, nadnárodních korporací i outsourcingových projektů na rychlost a zejména kvalitu zpracování díky uživatelsky přívětivým nástrojům pro rychlé ověřování a případné opravování dat (a to včetně webového přístupu pro práci „v terénu“). Edice Distributed je také vhodná pro použití ve státních organizacích.